22 sierpień 2018
Dział: Blog

This time swap was in theme "Nautical" and I prepared the FQ for my quilting friends:

Tym razem wymiana dotyczyła żeglowania a ja przygotowałam takie "tłuste ćwiartki" dla moich przyjaciółek:

nautilus 5

I made postcards myself. As you know, I started playing with scrapbooking.

Kartki zrobiłam sama, bo jak wiecie zaczęłam się bawić skrapbookingiem

I got such beautiful fabrics:

 Dostałam takie piękne tkaniny:

nautilus 2

nautilus 3

nautilus 4

nautilus 1

I love swaps! Thank you my friends that I can to be a part of yours quilting family <3 

I make all my swaps with love. 

Kocham wymiany!  Wszystkie, które robię, wkładam cześć swojego serca. 

nautilus 6

Happy Swapping!

Thank you for visiting my blog.
Your Margaret

Dziękuję za odwiedziny na moim blogu

Wasza Małgosia

 

20 sierpień 2018
Dział: Blog

As I wrote, I return to my forgotten, dusty blog. I have not been here more than a year. A lot has happened during this time. But I will start from the end or today. Today I've sewn a candy bag for Halloween.

Tak jak napisałam, wracam do mojego, zapomnianego, zakurzonego bloga. Nie było mnie tu ponad rok. Wiele sie wydarzyło przez ten czas. Ale zacznę od konca czyli od dzisiejszego dnia. Dziś uszyłam taką torbę na cukierki na Halloween.

hb front

But let me start from the beginning. First, I made a bat applique.

Ale zacznę od poczatku. Najpierw zrobiłam aplikację nietoperza.

hb bat

After sewing on the applique, I was quilting pumpkins.

Po przyszyciu aplikacji wypikowałam dynie.

hb quilting

I drew the shape of the bag part to know in which area I can work. For quilting, I used Aurifil thread (gray spool) and for sewing a green spool. Thread color - dark graphite. I'm sorry, but I can not learn numbers :( 

Narysowałam kształt części torby, aby wiedzieć, w jakim obszarze mogę pracować. Do pikowania użyłam nici Aurifil ( szara szpulka) a do szycia zielona szpulka . Kolor nici - ciemny grafit. Przepraszam, ale nie potrafię nauczyć się numerów :( 

hb ribbon

Inside I made a bow with a "matching" ribbon ;) :D 

W środku zrobiłam kokardę z "pasującej" wstążki ;) :D 

hb yoyo

4 yo-yos on the handles and the bag is ready for Halloween :D 

4 yo-yo'a na uchwytach i torba jest gotowa na Halloween :D 

Thank you for visiting my blog.
Have a great day,
Your Margaret.

Dziękuję za odwiedziny na moim blogu.
Wspaniałego dnia,
Wasza Małgosia.